Immaterialregister

Offentlege registre over rettigheiter. Til dømes varemerke, patent, design eller opphavsrett.

Kontakt oss