Medhjelparsal

Tvangssal vert gjennomført av medhjelpar. Til dømes via meklar.

Kontakt oss