Grunnbok

Grunnboka er eit offentleg rettigheitsregister over tinglyste rettigheiter og hefter i fast eigedom og delar i burettslag. Vert ført av Statens Kartverk.

Kontakt oss