Utleggsforretning

Det betyr at SI held eit utlegg for å skaffe dekning for eit krav.

Kontakt oss