Underpant

Pantsettaren mister ikkje retten til å bruke det pantsatte.Til dømes dersom det er tatt pant i ein bil er det framleis lov til å køyre den.

Kontakt oss