Erstatningsbustad

Ein bustad som kan bli tilbydd ein person som risikerar å tape sin bustad på til dømes tvangsauksjon og tvangssal. Viser til dekningslova paragraf 2.10.

Kontakt oss