Lausøyreregisteret

Eit tinglysingsregister for pant og rettigheiter i lausøyre.

Kontakt oss