Mishald

Kontraktsbrot. Til dømes når eit krav ikkje kan bli betalt innan forfallsdato.

Kontakt oss