Forlik

Tvist (usemje) som avgjersle ved at det vert oppnådd ei einigheit mellom partane.

Kontakt oss