Forelegg

Reaksjon på eit straffbart forhold. Til dømes ei bot.

Kontakt oss