Forelding

Skjer når kreditor tapar sin rett til oppfylling av krav eller rettigheit fordi kreditoren ikkje har gjort krav innan fastsatte tidsfristar.

Kontakt oss