Tvangssal

Vedtak av namsmyndigheit om sal av til dømes eigedom for å oppnå dekning for eit krav.

Kontakt oss