Debitor

Den som skylder pengar. Til dømes ein låntakar.

Kontakt oss