Forkynning

Rettslege dokument meddelt til partar i til dømes ei rettssak. Forkynningen kan skje på fleire måtar, til dømes ved rekommandert brev eller ved personleg overlevering. Sjølv om du vel å ikkje ta i mot betyr det likevel at forkynninga er lovleg gjennomført.

Kontakt oss