Forseinkingsrente

Renter som vert pålagt når kravet ikkje er betalt innan forfallsdato, og kalla morarente (strafferente). Forseinkingsrente blir rekna per dag du er for seinka med betalinga.

Kontakt oss