Fordring

Eit krav eller rettigheit mot nokon eller noko.

Kontakt oss