Arrest i formuesgode

Førebels sikring av eit pengekrav. Arrest kan takast i alle formuesgoder som det kan takast utleggspant i. Til dømes hus, hytte, pengekrav og bil.

Kontakt oss