Panthavar

Den som har sikkerheit for eit krav i ein eller fleire av skyldnaren sine formuesobjekt (eigedelar).

Kontakt oss