Tvangskraft

Tvangsgrunnlag som kan bli fullført. Til dømes eksigibelt gjeldsbrev eller rettsavgjerd som gir grunnlag for tvangsfullføring.

Kontakt oss