Særnamsmann

Statens innkrevjingssentral (SI) er eit døme på særnamsmann. Det vil seie at SI har myndigheit til å krevje inn ved bruk av tvang innanfor bestemte områder. Andre særnamsmenn er: Kemnar/kommunekasserar, NAVs innkrevjingssentral (NAVI) og Skattefogdane.

Kontakt oss