Subsidiær straff

Ei straff som trer inn istadenfor ei anna dersom denne fell vekk. Til dømes kan fengselsstraff vere ei subsidiær straff dersom du ikkje klarar å betale ei bot.

Kontakt oss