Lausøyre

Alle gjenstandar som ikkje er fast eigedom eller realregistrert. Til dømes bil, campingvogn, smykker eller liknande av verdi.

Kontakt oss