Fullbyrde

Gjennomføring, fullføre, setje i verk.

Kontakt oss