Tilvising til innkrevjing

Eit dokument som gir saksøkar rett til å realisere utleggspant. Til dømes dersom SI har tatt pant i din bankkonto gir ein slik tilvising. SI har rett til å krevje at banken utbetaler beløpet frå kontoen din.

Kontakt oss