Tinglysing

Registrering av rettigheiter/heftingar. Til dømes i grunnboka, skipsregistret, løseøreregistret og realregistre.

Kontakt oss