Skjønn

Vurdering. Vert sett i verk for å gje ei verdsetjing eller fastslå rettigheiter eller plikter.

Kontakt oss