Om Statens innkrevjingssentral

Vi er underlagt Skatteetaten og sørgjer for innkrevjing, tvangsinnkrevjing og rekneskapsføring i saker frå Politiet. I tillegg krev vi inn på vegner av ei rekkje andre statlege oppdragsgivarar.