Tvangsauksjon

Tvangssal ved offentleg auksjon halde av namsmyndigheit eller medhjelper for at saksøkar skal få dekka sitt krav. Tvangssalet kan vere av fast eigedom eller lausøyre.

Kontakt oss