Oppsettande verknad

Avgjerelsa skal ikkje takast før klagehandsaminga er avslutta.

Kontakt oss