Rådigheitsdel

Den del av eit ekteskapeleg felleseige som ektefellen har tatt med inn i felleseiget, og som han bestemmer over.

Kontakt oss