Gjeldsbrev

Skriftleg dokument som inneheld løfte/erkjenning om å betale pengar ein er skuldig til ein kreditor.

Kontakt oss