Bruksrett

Ei rettigheit som gir innehavaren ein rett til å bruke ein annan sin eigedom. Til dømes vegrett, burett og beiterett.

Kontakt oss