Prosessfullmektig

Den som opptrer på vegne av eller fører saka for ein part.

Kontakt oss