Auksjon

Frivillig eller tvungen måte å selje eit formuesgode.Til dømes hus, hytte og bil.Formuesgodet blir selt til høgstbydande.

Kontakt oss