Beramme

Fastsette tid (dato og klokkeslett) og stad for når og kor eit utlegg skal verte avgjort.

Kontakt oss