Nettstadskart

 1. Galleri
  1. Galleri bilder
 2. Ikke slett denne
  1. Avdragsordning utsiden
   1. Nedtrekkselementer(Består av kravtyper)
  2. kontaktskjemakategorier
  3. Logoer for oppdragsgivere
 3. Kontakt oss
  1. Kva krav krev vi inn
   1. lovheimlar
    1. Ettergivelse
    2. heimel-for-tvangsinnkrevjing
     1. SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1
    3. Ileggelse
    4. Motregning
    5. Rente
    6. tvangsgrunnlag
     1. aarsavgift-jf-skattebetalingslova-14-1-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     2. Arbeidsmiljølova § 18-10 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e
     3. Arbeidsmiljølova § 18-3 andre ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e
     4. Avgjerd om lovbrotsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova paragraf 59 tredje ledd jf. -tvangsfullføringslova paragraf 7-2 bokstav e
     5. eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-a
     6. eksigibelt-gjeldsbrev-rettskraftig-dom-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-a-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a
     7. endeleg-vedtak-om-brotsgebyr-jf-meisterbrevlova-1a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     8. foreskrift-om-overgangsreglar-om-betaling-av-eigenandelar-i-saker-om-fri-rettshjelp-av-01-08-03-nummer-988-9-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     9. fraaversdom-fraaversdom-eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a-tvangsfullullforingslova-7-2-bokstav-a
     10. ilagd-avgift-jf-finanstilsynslova-9-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     11. ilagd-brotsgebyr-jf-energilova-10-7-andre-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     12. ilagd-brotsgebyr-jf-vassdragsreguleringsloa-25-andre-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     13. ilagd-brotsgebyr-jf-vassressurslova-60a-andre-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     14. ilagd-dokumentavgift-jf-dokumentavgifslova-5-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     15. ilagd-forseiningsgebyr-jf-regnskapslova-8-3-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     16. ilagd-forseinkingsgebyr-jf-regnskapslova-10-3-jf-foreskrift-om-overgangsreglar-til-reglar-om-ettergiving-og-tvangsinnkrevjing-av-forseinkingsgebyr-i-rekneskapslova-av-02-10-2001-nr-1132-4-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     17. ilagd-gebyr-jf-burettslagslova-6-16-fjerde-ledd-jf-foreskrift-om-registreringsgebyr-for-brl-andel-av-12-06-2006-nr-623-1-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     18. ilagd-gebyr-jf-kringkastingslova-10-3-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     19. ilagd-gebyr-jf-lov-om-tilsyn-med-elektriske-anlegg-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     20. ilagd-gebyr-jf-nis-loven-5-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     21. ilagd-gebyr-jf-rettsgebyrlova-3-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     22. ilagd-gebyr-jf-sjolova-11-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     23. ilagd-gebyr-jf-skipssikkerhetslova-48-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     24. ilagd-gebyr-jf-vallova-15-11-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     25. ilagd-gebyr-jf-vegtrafikklova-38-andre-ledd-jf-tvangsfullfullforingslova-7-2-bokstav-e
     26. ilagd-gebyr-tvangsmulkt-jf-lotterilova-14d-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     27. ilagd-krav-jf-personopplysningslova-47a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     28. ilagd-renter-jf-dokumentavgiftslova-2-jf-foreskrift-om-dokumentavgift-av-16-12-1975-nr-1-1-2-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     29. ilagd-tilleggsavgift-jf-dokumentavgifslova-5-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     30. ilagd-tvangsmulkt-jf-medieeigarskapslova-14-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     31. krav-paa-avgift-jf-brann-og-eksplosjonsvernlova-28-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     32. krav-paa-tilbakebetaling-av-utdanningsstotte-jf-utdanningsstottelova-11-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     33. kringkastingsavgift-og-tilleggsavgift-jf-kringkastingslova-8-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     34. Lov om bustønad § 11
     35. Lov om måleiningar, måling og normaltid § 31
     36. Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullføringslova § 7-2 d
     37. paalegg-om-mulkt-jf-el-tilsynslova-13-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     38. paalegg-om-mulkt-jf-produktkontrollova-13-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     39. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-legemiddellova-28-femte-ledd
     40. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-minerallova-66-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     41. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrollova-13
     42. refselsesordre-jf-militaere-disiplinaerlov-1-flg-jf-tvangsfullbforingslova-7-2-bokstav-d
     43. refsingsordre-jf-sivilforsvarslova-63-andre-ledd-nr-4-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d-for-refsingsboter-ilagd-etter-01-01-11-refselsesbot-jf-sivilbeskyttelseslova-11-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d-
     44. regressvedtak-jf-valdsoffererstatningslova-17-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     45. rettsgebyr-jf-rettsgebyrlova-3-tredje-ledd
     46. rettsgebyr-jf-rettsgebyrlova-3-tredje-ledd-jf-rettsgebyrforeskrift-av-15-02-1983-nr-86-3-4-jf-tvangsfullforingslova-2-bokstav-e
     47. rettskraftig-dom-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a
     48. rettskraftig-dom-kjenning-jf-tvangsfullforingslova-4-1-annet-ledd-bokstav-a
     49. rettskraftig-dom-som-er-transportert-til-justisdepartementet-ved-transporterklaering-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a
     50. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a-c
     51. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-f-g-h
     52. skriftstykke-jf-tvangfullforingslova-7-2-bokstav-f
     53. Svalbardmiljølova § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e
     54. Svalbardmiljølova § 96 a tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e
     55. tilleggsavgift-jf-skattebetalingslova-14-1-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     56. Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e
     57. Tvangsfullføringseslova § 7-2 bokstav d
     58. Tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav g
     59. tvangsfullforingslova-1-2
     60. vedtak-om-brotsgebyr-jf-minerallova-67-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     61. vedtak-om-brotsgebyr-jf-personopplysningslova-47a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     62. vedtak-om-brotsgebyr-jf-skipssikkerheitslova-57-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     63. vedtak-om-dagmulkt-jf-finanstilsynslova-10-nnet-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     64. vedtak-om-refusjon-jf-rettshjelplova-8-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     65. vedtak-om-salaer-jf-rettshjelplova-8-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     66. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-apoteklova-9-3
     67. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-arbeidsmiljolova-18-7-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     68. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-forureiningslova-73-4-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     69. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-kringkastingslova-10-4-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     70. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-personopplysningslov-47a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     71. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrollova-13-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     72. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-statistikklova-2-3-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     73. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     74. vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-c
   2. Nettstadskart
    1. Nyhende
     1. 2016
     2. 2017
     3. Nyhende arkiv 2011
      1. Nyhende arkiv 2012
       1. Selt eller vraka bilen?
       2. Avdragsordning - slutt på papirfaktura
       3. BankID innlogging
       4. Barnebidrag? Kontakt NAV innkrevjing
       5. Fullmakt- ein til å snakke for deg
       6. NRK-lisens frå oss?
       7. Treng du oversikt over krava?
       8. Digitale brev gir feilmelding i innboksen
       9. Vi vann Rosingprisen!
       10. Har du fått ei bot?
       11. Har du for høgt trekk i lønn/trygd?
      2. Nyhende arkiv 2013
       1. Fått "Årleg varsel om tvangsfullføring"?
       2. Kan du få utsetjing eller lågare trekk/avdrag fordi det er desember?
       3. Får du feilmelding på tenestene?
       4. Raskare svar frå oss?
       5. Ny lov gjer at vi kan hjelpe fleire å krevje inn erstatningspengar
      3. Nyhende arkiv 2014
      4. Nyhende arkiv 2018
      5. Nyhende arkiv 2019
      6. Nyhetsarkiv 2015
     4. Om Statens innkrevjingssentral
      1. Oppdragsgjevarar
       1. ordforklaringar
        1. purrestrenger
         1. steg
        2. Skjema
         1. Spørsmål og svar
          1. Feilmeldinger
         2. Tema
          1. testdata
           1. tmp
            1. utfor-betaling