Nettstadskart

 1. Galleri
  1. Galleri bilder
 2. Ikke slett denne
  1. Avdragsordning utsiden
   1. Nedtrekkselementer(Består av kravtyper)
  2. kontaktskjemakategorier
  3. Logoer for oppdragsgivere
 3. Kontakt oss
  1. Kva krav krev vi inn
   1. lovheimlar
    1. Ettergivelse
    2. heimel-for-tvangsinnkrevjing
     1. SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1
    3. Ileggelse
    4. Motregning
    5. Rente
    6. tvangsgrunnlag
     1. aarsavgift-jf-skattebetalingslova-14-1-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     2. Arbeidsmiljølova § 18-10 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e
     3. Arbeidsmiljølova § 18-3 andre ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e
     4. Avgjerd om lovbrotsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova paragraf 59 tredje ledd jf. -tvangsfullføringslova paragraf 7-2 bokstav e
     5. eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-a
     6. eksigibelt-gjeldsbrev-rettskraftig-dom-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-a-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a
     7. endeleg-vedtak-om-brotsgebyr-jf-meisterbrevlova-1a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     8. foreskrift-om-overgangsreglar-om-betaling-av-eigenandelar-i-saker-om-fri-rettshjelp-av-01-08-03-nummer-988-9-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     9. fraaversdom-fraaversdom-eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a-tvangsfullullforingslova-7-2-bokstav-a
     10. ilagd-avgift-jf-finanstilsynslova-9-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     11. ilagd-brotsgebyr-jf-energilova-10-7-andre-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     12. ilagd-brotsgebyr-jf-vassdragsreguleringsloa-25-andre-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     13. ilagd-brotsgebyr-jf-vassressurslova-60a-andre-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     14. ilagd-dokumentavgift-jf-dokumentavgifslova-5-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     15. ilagd-forseiningsgebyr-jf-regnskapslova-8-3-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     16. ilagd-forseinkingsgebyr-jf-regnskapslova-10-3-jf-foreskrift-om-overgangsreglar-til-reglar-om-ettergiving-og-tvangsinnkrevjing-av-forseinkingsgebyr-i-rekneskapslova-av-02-10-2001-nr-1132-4-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     17. ilagd-gebyr-jf-burettslagslova-6-16-fjerde-ledd-jf-foreskrift-om-registreringsgebyr-for-brl-andel-av-12-06-2006-nr-623-1-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     18. ilagd-gebyr-jf-kringkastingslova-10-3-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     19. ilagd-gebyr-jf-lov-om-tilsyn-med-elektriske-anlegg-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     20. ilagd-gebyr-jf-nis-loven-5-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     21. ilagd-gebyr-jf-rettsgebyrlova-3-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     22. ilagd-gebyr-jf-sjolova-11-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     23. ilagd-gebyr-jf-skipssikkerhetslova-48-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     24. ilagd-gebyr-jf-vallova-15-11-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     25. ilagd-gebyr-jf-vegtrafikklova-38-andre-ledd-jf-tvangsfullfullforingslova-7-2-bokstav-e
     26. ilagd-gebyr-tvangsmulkt-jf-lotterilova-14d-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     27. ilagd-krav-jf-personopplysningslova-47a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     28. ilagd-renter-jf-dokumentavgiftslova-2-jf-foreskrift-om-dokumentavgift-av-16-12-1975-nr-1-1-2-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     29. ilagd-tilleggsavgift-jf-dokumentavgifslova-5-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     30. ilagd-tvangsmulkt-jf-medieeigarskapslova-14-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     31. krav-paa-avgift-jf-brann-og-eksplosjonsvernlova-28-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     32. krav-paa-tilbakebetaling-av-utdanningsstotte-jf-utdanningsstottelova-11-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     33. kringkastingsavgift-og-tilleggsavgift-jf-kringkastingslova-8-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     34. Lov om bustønad § 11
     35. Lov om måleiningar, måling og normaltid § 31
     36. Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullføringslova § 7-2 d
     37. paalegg-om-mulkt-jf-el-tilsynslova-13-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     38. paalegg-om-mulkt-jf-produktkontrollova-13-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     39. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-legemiddellova-28-femte-ledd
     40. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-minerallova-66-fjerde-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     41. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrollova-13
     42. refselsesordre-jf-militaere-disiplinaerlov-1-flg-jf-tvangsfullbforingslova-7-2-bokstav-d
     43. refsingsordre-jf-sivilforsvarslova-63-andre-ledd-nr-4-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d-for-refsingsboter-ilagd-etter-01-01-11-refselsesbot-jf-sivilbeskyttelseslova-11-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d-
     44. regressvedtak-jf-valdsoffererstatningslova-17-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     45. rettsgebyr-jf-rettsgebyrlova-3-tredje-ledd
     46. rettsgebyr-jf-rettsgebyrlova-3-tredje-ledd-jf-rettsgebyrforeskrift-av-15-02-1983-nr-86-3-4-jf-tvangsfullforingslova-2-bokstav-e
     47. rettskraftig-dom-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a
     48. rettskraftig-dom-kjenning-jf-tvangsfullforingslova-4-1-annet-ledd-bokstav-a
     49. rettskraftig-dom-som-er-transportert-til-justisdepartementet-ved-transporterklaering-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a
     50. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-a-c
     51. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-f-g-h
     52. skriftstykke-jf-tvangfullforingslova-7-2-bokstav-f
     53. Svalbardmiljølova § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e
     54. Svalbardmiljølova § 96 a tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e
     55. tilleggsavgift-jf-skattebetalingslova-14-1-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     56. Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e
     57. Tvangsfullføringseslova § 7-2 bokstav d
     58. Tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav g
     59. tvangsfullforingslova-1-2
     60. vedtak-om-brotsgebyr-jf-minerallova-67-tredje-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     61. vedtak-om-brotsgebyr-jf-personopplysningslova-47a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     62. vedtak-om-brotsgebyr-jf-skipssikkerheitslova-57-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     63. vedtak-om-dagmulkt-jf-finanstilsynslova-10-nnet-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     64. Vedtak om lovbrotsgebyr jf tvangsfullbyrdingslova 7-2 bokstav d
     65. vedtak-om-refusjon-jf-rettshjelplova-8-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     66. vedtak-om-salaer-jf-rettshjelplova-8-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-e
     67. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-apoteklova-9-3
     68. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-arbeidsmiljolova-18-7-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     69. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-forureiningslova-73-4-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     70. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-kringkastingslova-10-4-3-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     71. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-personopplysningslov-47a-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     72. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrollova-13-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     73. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-statistikklova-2-3-forste-ledd-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     74. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-tvangsfullforingslova-7-2-bokstav-d
     75. vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullforingslova-4-1-andre-ledd-bokstav-c
   2. Nettstadskart
    1. Nyhende
     1. 2016
     2. 2017
     3. Nyhende arkiv 2011
      1. Nyhende arkiv 2012
       1. Selt eller vraka bilen?
       2. Avdragsordning - slutt på papirfaktura
       3. BankID innlogging
       4. Barnebidrag? Kontakt NAV innkrevjing
       5. Fullmakt- ein til å snakke for deg
       6. NRK-lisens frå oss?
       7. Treng du oversikt over krava?
       8. Digitale brev gir feilmelding i innboksen
       9. Vi vann Rosingprisen!
       10. Har du fått ei bot?
       11. Har du for høgt trekk i lønn/trygd?
      2. Nyhende arkiv 2013
       1. Fått "Årleg varsel om tvangsfullføring"?
       2. Kan du få utsetjing eller lågare trekk/avdrag fordi det er desember?
       3. Får du feilmelding på tenestene?
       4. Raskare svar frå oss?
       5. Ny lov gjer at vi kan hjelpe fleire å krevje inn erstatningspengar
      3. Nyhende arkiv 2014
      4. Nyhende arkiv 2018
      5. Nyhende arkiv 2019
      6. Nyhetsarkiv 2015
     4. Om Statens innkrevjingssentral
      1. Oppdragsgjevarar
       1. Arbeidstilsynet
       2. Barne- og likestillingsdepartementet
       3. Brønnøysundregistra
       4. Justis- og beredskapsdepartementet
       5. Datatilsynet
       6. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
       7. Direktoratet for byggkvalitet
       8. Direktoratet for mineralforvaltning
       9. Direktoratet for samfunnsikkerheit og beredskap (DSB)
       10. Finanstilsynet
       11. Fiskeridirektoratet
       12. Forbrukartilsynet
       13. Forsvarsbygg
       14. Forsvarsdepartementet
       15. Helsedirektoratet
       16. Helseklage
       17. Husbanken
       18. Justervesenet
       19. Justis- og beredskapsdepartementet
       20. Kartverket
       21. Konkurransetilsynet
       22. Kontoret for valdsoffererstatning
       23. Kunnskapsdepartementet
       24. Lånekassen
       25. Medietilsynet
       26. Meisterbrevnemda
       27. Miljødirektoratet
       28. Noregs vassdrags- og energidirektorat
       29. Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec)
       30. Norsk filminstitutt
       31. Norsk pasientskadeerstatning
       32. NRK-lisensavdelingen
       33. Oslo Børs
       34. Politidirektoratet
       35. Politiet
       36. Regjeringsadvokaten
       37. Sjøfartsdirektoratet
       38. Skatt Øst
       39. Skatteetaten
       40. Statens legemiddelverk
       41. Statens vegvesen
       42. Statistisk sentralbyrå
       43. Sysselmannen på Svalbard
       44. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
       45. Toll- og avgiftsdirektoratet
       46. Utanriksdepartementet
      2. ordforklaringar
       1. anke
       2. Arrest i formuesgode
       3. ATK
       4. Auksjon
       5. Auksjonsvilkår
       6. Beramme
       7. Betalingsmerknad
       8. Bruksrett
       9. Debitor
       10. Dividende
       11. Dom
       12. Driftstilbehør
       13. Eksigibelt
       14. Erstatningsbustad
       15. Ettergjeving
       16. Finansielle instrument
       17. Fondsaktiver
       18. Fordring
       19. Forelding
       20. Forelegg
       21. Førelegge
       22. Forfall
       23. Forkynning
       24. Forlik
       25. Forliksklage
       26. Formuesgode
       27. Forseinkingsgebyr
       28. Forseinkingsrente
       29. Fråversdom
       30. Fråværsdom
       31. Fråvike av fast eigedom
       32. Fullbyrde
       33. Gjeldsbrev
       34. Gjeldsordning
       35. Gjeldsordning-frivilleg
       36. Gjeldsordningsperiode
       37. Gjeldsordning-tvungen
       38. Gjeldssanering
       39. Grunnbok
       40. Heimel
       41. Hovudstol
       42. Immaterialregister
       43. Kravsmål
       44. Kreditor
       45. Kumulasjon
       46. Lausøyre
       47. Legalpant
       48. Livsopphald
       49. Lausøyreregisteret
       50. Medhjelparsal
       51. Mishald
       52. Misleghalde beløp
       53. Morarenter
       54. Motrekning
       55. Nådegjeving
       56. Namsbok
       57. Namsmann
       58. Namsmyndigheiter
       59. Oppdragsgjevar
       60. Oppreising
       61. Oppsettande verknad
       62. Orskurd
       63. Påkrav
       64. Påtalemyndigheita
       65. Påtaleunnlating
       66. Panteattest
       67. Panteobjekt
       68. Panterett
       69. Panthavar
       70. Prioritet
       71. Prioritetsfråvik
       72. Prosessfullmektig
       73. Rådigheitsdel
       74. Realregister
       75. Restanse
       76. Rettsgebyr
       77. Rettskraft
       78. Rettsmidlar
       79. Rettsvern
       80. Saksøkar
       81. Saksøkt
       82. Salspant
       83. Sameie
       84. Særkullsbarn
       85. Særnamsmann
       86. Sikring
       87. Skjønn
       88. Solidarskyldnar
       89. Stoppmelding
       90. Støtande
       91. Straffekrav
       92. Subsidiær straff
       93. Tilgang til leierett
       94. Tilvising til innkrevjing
       95. Tinglysing
       96. Tvangsauksjon
       97. Tvangsdekning
       98. Tvangsfullføring
       99. Tvangsgrunnlag
       100. Tvangskraft
       101. Tvangssal
       102. Underpant
       103. Utlegg
       104. Utleggsforretning
       105. Utleggspant
       106. Utleggstrekk
       107. Utliknar
       108. Utreiseforbod
       109. Valdsgiftsdom
       110. Varig betalingsudyktig
       111. Varsel
       112. Verdimink
       113. Verdipapir
       114. Verneting
       115. VPS
      3. purrestrenger
       1. steg
      4. Skjema
       1. AvdragUtsettelse-nn
       2. AvdragUtsettelse-nn
       3. EndreTrekk-nn
       4. EndreTrekk-nn
       5. Erstatningsskjema_nn.pdf
       6. SoknadEttergivelse-nn
       7. SoknadEttergivelse-nn
       8. fullmakt.nn.pdf
       9. adressatNavn
       10. Betalingsutsettelsenaringsdrivende_Covid
       11. Betalingsutsettelseprivatpersoner_Covid
       12. UtenrettsligGjeldsordning-nn
       13. UtenrettsligGjeldsordning-nn
      5. Spørsmål og svar
       1. Feilmeldinger
      6. Tema
       1. Arbeidsgivar-trekk i lønn hos tilsett
       2. Barnebidrag
       3. Betalingsavtaler
        (avdragsordning og betalingsutsetjing)
       4. Betalingsmerknader
       5. Dokumentasjon
       6. eFaktura
       7. Forelding
       8. Fullmakt og teieplikt
       9. Gjeldsordning
       10. Gjeldsproblem?
       11. Gjeldsproblem og vegen ut
       12. Klage
       13. Konkurs
       14. Livsopphaldssatsar
       15. Om innkrevjing
       16. Skattepengar (skattemotrekning)
       17. Sletting av krav (ettergjeving)
       18. Solidarinnkrevjing - når fleire er ansvarleg for same krav
       19. Soning av bøter (fengsel)
       20. Studielån
       21. Svarfristar
       22. 3. Tips for romslegare økonomi
       23. Trafikk og kjøretøy
       24. Trekk i lønn eller trygd
        (utleggstrekk)
       25. Utlandet
       26. Utleggsforretning
       27. Utleggspant
      7. testdata
       1. tmp
        1. utfor-betaling
        2. Vedlikehald