Kartverket

Kartverket si viktigaste oppgåve er å etablere og administrere ein nasjonal infrastruktur av geografisk informasjon og offentleg eigedomsinformasjon. Kartverket er landet si tinglysingsmyndigheit.
Dette gjerast gjennom nært administrasjonssamarbeid med kommunar, store offentlege geodataprodusentar og brukarar. Statens kartverk organiserar og leiar dette samarbeidet.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss