Stoppmelding

Stoppmelding blir send deg når eit trekk i lønn eller trygd blir stansa.
Det kan vere fleire årsaker:
- ein annan kreditor har større rett (prioritet) på å få betalt sitt. Då må kravet vårt vente mens eit anna krav blir gjort opp fyrst.
- det er ikkje nok pengar igjen til å leve for (ikkje nok til livsopphald).
- kravet er oppgjort/nedbetalt.

Kontakt oss