Oppdragsgjevar

Eigar av kravet. Til dømes NRK for NRK-lisensen.

Kontakt oss