Varig betalingsudyktig

Dette gjeld dersom ein skyldnar si betalingsevne er så sterkt nedsatt at han ikkje i overskueleg framtid kan klare å tilbakebetale gjelda si. Det blir og vurdera om det er grunn til å forvente endringar i skyldnaren si betalingsevne i løpet av dei neste fem åra.

Kontakt oss