Verneting

Den rettskrins eller det namsmannsdistrikt der vedkommande har bupel eller slik tilknyting.

Kontakt oss