Påtaleunnlating

Strafferettsleg reaksjon. Påtalemyndigheita vedtek at det ikkje skal takast ut tiltale sjølv om straffeskyld vert sett på som bevist.

Kontakt oss