Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) ligg under Kulturdepartementet og er forvaltningsorgan for staten på filmområdet og rådgjevar i filmpolitiske spørsmål. NFI gjev tilskot til norske filmar, samproduksjon av film med andre land, tv-seriar og dataspel og tilbyr stipend, kurs og talentutvikling for filmbransjen.

Kontakt oss