Husbanken

Logo til Husbanken

Husbanken skal hjelpe til ein velfungerande bustadmarknad ved å utvikle og formidle kunnskap om bustadsektoren, og ved å finansiere bustader gjennom bustønad, lån og tilskot

Kontakt oss