-refsingsordre, jf. sivilforsvarslova § 63 andre ledd nr. 4, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d. For refsingsbøter ilagd etter 01.01.11, refselsesbot, jf. sivilbeskyttelseslova § 11 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d.

Kontakt oss