Skatteetaten

I Skatteetaten jobbar 6500 tilsett mot same mål; å sikre finansieringa av velferdssamfunnet.
Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for eit oppdatert folkeregister og at skattar og avgifter blir fastsette og innbetalt på riktig måte.

Etaten jobbar ut frå visjonen om eit samfunn der alle vil gjere opp for seg. Målet er at det skal vere enkelt å gjere det riktig.

Kontakt oss