Meisterbrevnemda

Dersom du tar meisterbrev innanfor eit fag (snekkar, murar og liknande), får du rett til å kalle deg meister og rett til å bruke meistermerket i marknadsføring av næringsverksemd.

Meisterbrevordninga vert styrt av Meisterbrevnemnda som kan ilegge brotsgebyr etter Meisterbrevlova.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss