-krav på avgift, jf. brann- og eksplosjonsvernlova § 28, fjerde ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss