-vedtak om salær, jf. rettshjelplova § 8 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss