Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Logo for tilsynsrådet

Tilsynsrådet for advokatverksemd fører tilsyn med landet sine praktiserende advokatar og rettshjelparar. Tilsynsrådet skriv ut også all type løyve til å utøve advokat-/rettshjelpverksemd.

Kontakt oss